O Szkoleniach

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą VULCAN Sp. z o.o. współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.ore.edu.pl/zarzadzanie lub  www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl
Adresatami projektu, w tym także szkoleń są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy, powiatu oraz samorządu województwa. Celem realizowanych działań szkoleniowych jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania i finansowania oświaty, ale także wsparcie tej grupy docelowej w zakresie uspołecznienia podejmowania decyzji zarządczych w samorządach, budowania kultury dialogu, włączania społeczności lokalnej do dyskusji nt. problemów lokalnej oświaty.
W ramach projektu realizowane są szkolenia stacjonarne, których uzupełnieniem jest 10 kursów e-learningowych związanych z główną tematyką projektu. Szkolenia te mają jedną ważną zaletę, można je realizować w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując internet. Szkolenia ilustrowane są materiałami multimedialnymi. Zawierają treści opracowane przez specjalistów z zakresu prezentowanej tematyki. Obejmują także liczne przykłady odnoszące się do praktyki zarządzania oświatą.
Szkolenia uzupełnione są testami sprawdzającymi, w tym testem końcowym. Zaliczenie tego testu jest równoważne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które automatycznie generowane jest przez system.
Zachęcamy do tej nowoczesnej formy edukacji, ciekawej, wygodnej, taniej i skutecznej.
Proponujemy szkolenia na następujące tematy:

 1. Zarządzanie zmianą w oświacie.
 2. Przywództwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
 3. Zarządzanie przez cele – narzędziem usprawniającym zarządzanie oświatą.
 4. Zarządzanie kadrami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
 5. Komunikacja i PR w obszarze zarządzania oświatą.
 6. Arkusz organizacyjny i jego rola w zarządzaniu oświatą.
 7. Optymalizacja sieci szkolnej wyzwaniem dla samorządu.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 9. Wskaźnik EWD dla samorządów.
 10. Finanse oświatowe.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learning. 

Warunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych konieczne jest zarejestrowanie się do systemu, w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Szkolenia zostały przygotowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W szczególności działaniami projektowymi (szkoleniowymi) objęci są;

 • pracownicy JST realizujący zadania z zakresu oświaty tj. dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi,
 • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
 • pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół,
 • reprezentanci rad gminnych, powiatowych i sejmików województwa (radni). 

Ze względu na dużą wartość prezentowanych szkoleń, zdecydowano o rozszerzeniu grupy docelowej o także innych, niż samorządowcy Uczestników/Uczestniczek. Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarządzające szkołami i placówkami oświatowymi (dyrektorzy szkół/placówek) lub osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji dyrektora.  
PROCEDURA rejestracji dla przedstawicieli JST: Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik jest radnym i nie posiada urzędowego adresu mail powinien podać swój mail prywatny.
Po sprawdzeniu przesłanej informacji administrator w ciągu 24 godzin aktywuje uczestnikowi konto.   
PROCEDURA rejestracji dla innych (nie samorządowców): Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik nie posiada urzędowego adresu mailu powinien podać swój mail prywatny. Osoby niebędące samorządowcami proszone są o udzielenie odpowiedzi na dwa dodatkowe pytania;

 • W jaki sposób Pan(i) zamierza wykorzystać wiedzę uzyskaną w ramach zaprezentowanych szkoleń e-learningowych ?
 • Gdzie (szkoła, placówka) zamierza Pan (i) wykorzystać pozyskaną w toku szkoleń wiedzę?  

Po sprawdzeniu przesłanej informacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, administrator aktywuje uczestnikowi konto. Po aktywacji konta uczestnicy szkoleń mogą korzystać ze szkoleń e-learningowych umieszczonych na platformie.
Zapraszamy i życzymy owocnej nauki.

Pomoc / Pytania / Uwagi

W przypadku problemów technicznych zapraszamy do skorzystania z systemu zgłoszeń znajdującego się w lewej belce pod nazwą ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW (po założeniu konta w serwisie).
Twój problem zostanie przesłany do specjalisty, a Ty otrzymasz email z komunikatami w jakim statusie znajduje się Twoje zgłoszenie. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w przeciągu 24 godzin, chyba że problem jest złożony i administrator poprosi o więcej czasu na rozwiązanie.

W razie jakichkolwiek uwag czy pytań prosimy o kontakt z administratorem platformy pod adresem admin   

Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Aby otrzymać dostęp do szkoleń, musisz;

 • stworzyć konto w tym serwisie.

Oto kroki, które musisz wykonać:

 1. Wypełnij formularz Nowe konto swoimi danymi.
 2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
 3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
 4. Twoje konto zostanie potwierdzone (w ciągu 24 godz.) i będziesz mógł się zalogować.
 5. Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.
 6. Od tego momentu będziesz mieć dostęp do platformy.

Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie).