O Szkoleniach

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą VULCAN Sp. z o.o. współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.ore.edu.pl/zarzadzanie lub  www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl
Adresatami projektu, w tym także szkoleń są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy, powiatu oraz samorządu województwa. Celem realizowanych działań szkoleniowych jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania i finansowania oświaty, ale także wsparcie tej grupy docelowej w zakresie uspołecznienia podejmowania decyzji zarządczych w samorządach, budowania kultury dialogu, włączania społeczności lokalnej do dyskusji nt. problemów lokalnej oświaty.
W ramach projektu realizowane są szkolenia stacjonarne, których uzupełnieniem jest 10 kursów e-learningowych związanych z główną tematyką projektu. Szkolenia te mają jedną ważną zaletę, można je realizować w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując internet. Szkolenia ilustrowane są materiałami multimedialnymi. Zawierają treści opracowane przez specjalistów z zakresu prezentowanej tematyki. Obejmują także liczne przykłady odnoszące się do praktyki zarządzania oświatą.
Szkolenia uzupełnione są testami sprawdzającymi, w tym testem końcowym. Zaliczenie tego testu jest równoważne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które automatycznie generowane jest przez system.
Zachęcamy do tej nowoczesnej formy edukacji, ciekawej, wygodnej, taniej i skutecznej.
Proponujemy szkolenia na następujące tematy:

 1. Zarządzanie zmianą w oświacie.
 2. Przywództwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
 3. Zarządzanie przez cele – narzędziem usprawniającym zarządzanie oświatą.
 4. Zarządzanie kadrami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
 5. Komunikacja i PR w obszarze zarządzania oświatą.
 6. Arkusz organizacyjny i jego rola w zarządzaniu oświatą.
 7. Optymalizacja sieci szkolnej wyzwaniem dla samorządu.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 9. Wskaźnik EWD dla samorządów.
 10. Finanse oświatowe.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learning. 

Warunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych konieczne jest zarejestrowanie się do systemu, w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Szkolenia zostały przygotowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W szczególności działaniami projektowymi (szkoleniowymi) objęci są;

 • pracownicy JST realizujący zadania z zakresu oświaty tj. dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi,
 • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
 • pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół,
 • reprezentanci rad gminnych, powiatowych i sejmików województwa (radni). 

Ze względu na dużą wartość prezentowanych szkoleń, zdecydowano o rozszerzeniu grupy docelowej o także innych, niż samorządowcy Uczestników/Uczestniczek. Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarządzające szkołami i placówkami oświatowymi (dyrektorzy szkół/placówek) lub osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji dyrektora.  
PROCEDURA rejestracji dla przedstawicieli JST: Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik jest radnym i nie posiada urzędowego adresu mail powinien podać swój mail prywatny.
Po sprawdzeniu przesłanej informacji administrator w ciągu 24 godzin aktywuje uczestnikowi konto.   
PROCEDURA rejestracji dla innych (nie samorządowców): Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik nie posiada urzędowego adresu mailu powinien podać swój mail prywatny. Osoby niebędące samorządowcami proszone są o udzielenie odpowiedzi na dwa dodatkowe pytania;

 • W jaki sposób Pan(i) zamierza wykorzystać wiedzę uzyskaną w ramach zaprezentowanych szkoleń e-learningowych ?
 • Gdzie (szkoła, placówka) zamierza Pan (i) wykorzystać pozyskaną w toku szkoleń wiedzę?  

Po sprawdzeniu przesłanej informacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, administrator aktywuje uczestnikowi konto. Po aktywacji konta uczestnicy szkoleń mogą korzystać ze szkoleń e-learningowych umieszczonych na platformie.
Zapraszamy i życzymy owocnej nauki.

Pomoc / Pytania / Uwagi

W przypadku problemów technicznych zapraszamy do skorzystania z systemu zgłoszeń znajdującego się w lewej belce pod nazwą ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW (po założeniu konta w serwisie).
Twój problem zostanie przesłany do specjalisty, a Ty otrzymasz email z komunikatami w jakim statusie znajduje się Twoje zgłoszenie. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w przeciągu 24 godzin, chyba że problem jest złożony i administrator poprosi o więcej czasu na rozwiązanie.

W razie jakichkolwiek uwag czy pytań prosimy o kontakt z administratorem platformy pod adresem admin   

Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce
Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Aby otrzymać dostęp do szkoleń, musisz;

 • stworzyć konto w tym serwisie.

Oto kroki, które musisz wykonać:

 1. Wypełnij formularz Nowe konto swoimi danymi.
 2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
 3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
 4. Twoje konto zostanie potwierdzone (w ciągu 24 godz.) i będziesz mógł się zalogować.
 5. Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.
 6. Od tego momentu będziesz mieć dostęp do platformy.

Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie).