O Szkoleniach

!!! Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą VULCAN Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie na stronach:

www.ore.edu.pl/zarzadzanie. lub  www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl

Adresatami projektu, w tym także szkoleń są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy, powiatu oraz samorządu województwa. Celem realizowanych działań szkoleniowych jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania i finansowania oświaty, ale także wsparcie tej grupy docelowej w zakresie uspołecznienia podejmowania decyzji zarządczych w samorządach, budowania kultury dialogu, włączania społeczności lokalnej do dyskusji nt. problemów lokalnej oświaty.

W ramach projektu realizowane są szkolenia stacjonarne, których uzupełnieniem jest 10 kursów e-learningowych związanych z główną tematyką projektu. Szkolenia te mają jedną ważną zaletę, można je realizować w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując internet. Szkolenia ilustrowane są materiałami multimedialnymi. Zawierają treści opracowane przez specjalistów z zakresu prezentowanej tematyki. Obejmują także liczne przykłady odnoszące się do praktyki zarządzania oświatą. 

Szkolenia uzupełnione są testami sprawdzającymi, w tym testem końcowym. Zaliczenie tego testu jest równoważne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które automatycznie generowane jest przez system. 

Zachęcamy do tej nowoczesnej formy edukacji, ciekawej, wygodnej, taniej i skutecznej.

Proponujemy szkolenia na następujące tematy:

  1. Zarządzanie zmianą w oświacie.
  2. Przywództwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
  3. 3. Zarządzanie przez cele – narzędziem usprawniającym zarządzanie oświatą.
  4. Zarządzanie kadrami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
  5. Komunikacja i PR w obszarze zarządzania oświatą.
  6. Arkusz organizacyjny i jego rola w zarządzaniu oświatą
  7. Optymalizacja sieci szkolnej wyzwaniem dla samorządu
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  9. Wskaźnik EWD dla samorządów
  10. Finanse oświatowe

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learning. 

Last modified: Monday, 11 July 2016, 2:02 PM