Warunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych konieczne jest zarejestrowanie się do systemu, w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Szkolenia zostały przygotowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W szczególności działaniami projektowymi (szkoleniowymi) objęci są;

  • pracownicy JST realizujący zadania z zakresu oświaty tj. dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi,
  • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
  • pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół,
  • reprezentanci rad gminnych, powiatowych i sejmików województwa (radni). 

Ze względu na dużą wartość prezentowanych szkoleń, zdecydowano o rozszerzeniu grupy docelowej o także innych, niż samorządowcy Uczestników/Uczestniczek. Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarządzające szkołami i placówkami oświatowymi (dyrektorzy szkół/placówek) lub osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji dyrektora.  

PROCEDURA rejestracji dla przedstawicieli JST: Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik jest radnym i nie posiada urzędowego adresu mail powinien podać swój mail prywatny. Po sprawdzeniu przesłanej informacji administrator w ciągu 24 godzin aktywuje uczestnikowi konto.   

PROCEDURA rejestracji dla innych (nie samorządowców): Podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym,  proszę wpisać mail urzędowy. Aktywacja konta  użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od rejestracji Uczestniczki/ Uczestnika na platformie e-learningowej. Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik nie posiada urzędowego adresu mailu powinien podać swój mail prywatny. Osoby niebędące samorządowcami proszone są o udzielenie odpowiedzi na dwa dodatkowe pytania;

  1. W jaki sposób Pan(i) zamierza wykorzystać wiedzę uzyskaną w ramach zaprezentowanych szkoleń e-learningowych ?
  2. Gdzie (szkoła, placówka) zamierza Pan (i) wykorzystać pozyskaną w toku szkoleń wiedzę?  

Po sprawdzeniu przesłanej informacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, administrator aktywuje uczestnikowi konto. Po aktywacji konta uczestnicy szkoleń mogą korzystać ze szkoleń e-learningowych umieszczonych na platformie.

Zapraszamy i życzymy owocnej nauki.  

Last modified: Sunday, 11 May 2014, 4:10 PM